Tiedotteet

Avaa.io 1.10 päivitys on julkaistu

29.04.2021 klo 22.00

Päivitys piti sisällään: 

  1. Rajapinta Visma Fivaldi-järjestelmään, joka mahdollistaa Avaa.io:n nopean käyttöönoton ja yhteistyön suositun Visma Fivaldi taloushallintojärjestelmän kanssa.
  2. Avaa:n käyttöönoton datatuontiraporttia parannettiin ja tietojen puhdistamista huoneistotietojärjestelmään vientiä varten suoraviivaistettiin.
  3. Dokumenttiarkiston jatkokehityksen ja mobiilidokumenttiarkiston käyttöliittymän parannuksen.

Päivitys mahdollistaa entistä laajemmin dokumenttien helpon löytämisen asiayhteydestä ja dokumenttien jakamisen helppouden.

Dokumentit voidaan linkittää taloyhtiön tiloihin, korjauksiin ja lähes kaikkiin muihinkin määreisiin, jolloin dokumentit löytyy määreen yhteydestä, dokumenttiarkiston kansion lisäksi. Sähköinen allekirjoituksen rajapintapalvelu on päivitetty tukemaan Signheron uusimpia ominaisuuksia, ja automaatiarkistointi pitää dokumentit automaattisesti järjestyksessä.

Isännöitsijän dokumenttiarkistonäkymä:

 

 

Asuntoon linkitetyt dokumentit löytyvät myös asunnon perustietojen yhteydestä, perinteisen dokumenttiarkiston kansiorakenteen lisäksi.

 

 

 

Mobiilinäkymä jaetuille dokumenteille:

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

 

Tomi Salo

Kehitysjohtaja, Avaa Solutions Oy

www.avaa.io

tomi.salo@avaa.io

  

Avaa.io 1.9 päivitys on julkaistu

26.02.2021 klo 22.00

Ilmoitustaulutiedoitteisiin valinta automaattiselle arkistoinnille valitun ajankohdan päästä


Fivaldi rajapinta taloyhtiön perustamiselle


Tarmo rajapinnan viestejä selvennetty


Käännöskorjauksia sekä web-lomakkeiden upotus-yhteensopivuuden parantaminen


Turvakielto henkilötietoon ja ASREK tuontiin


Tehtävän uudelleendelegointimahdollisuus myös sähköpostitse


Pieniä bugi-, käyttöliittymä- ja kielikorjauksia


 

Lisätiedot:

 

Tomi Salo

Kehitysjohtaja, Avaa Solutions Oy

www.avaa.io

tomi.salo@avaa.io

  

Avaa.io 1.8 päivitys on julkaistu

30.01.2021 klo 22.00

Muokattava henkilökohtainen työpöytä:

 

 


 


 Henkilöiden hallinnan jatkokehitys
Eri lähteistä tulevien ilmoitusten käsittely ja konsolidointi
ASREKiin valmistautuminen ja JSON-tiedoston luonti

Uusia moduuleita työpöydälle mm. sivuvalikko, tehtävien hallinnan eri versiot, allekirjoitusprosessit, tiedotuspulssi, henkilöiden käsittelyt.

Rapputaulu

Tehtävien hallinnan jatkokehitys ja ryhmävastuullisten mahdollisuus tehtävän haltuunottaessa poistaa muut ryhmän jäsenet.

 

 

Mobiiili:


Muuttoilmoitus ja Omistusmuutosilmoitus jatkokehitys ja maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmää tukeminen. 

Käyttöliittymäparannuksia 

Asunnon omistajan työkaluihin asunnon asukkaiden hallinnoinnin jatkokehitys.

 

 

Kuten tavallista julkaisu piti sisällään myös käyttöliittymä-, käännös- ja pieniä bugikorjauksia.

 

Lisätiedot:

 

Tomi Salo

Kehitysjohtaja, Avaa Solutions Oy

www.avaa.io

tomi.salo@avaa.io

  

Avaa.io 1.7 päivitys on julkaistu

30.11.2020 klo 22.00

Postituspalvelu on julkaistu! Avaa.io tekee yhteistyötä https://www.postituspalvelunavakka.fi/ kanssa. Priority-luokan kirjeet lähtevät aina seuraavana päivänä, kun kirje on luotu tiedote-moduulissa. Economy ja Asiakassuora-luokkien kirjeet kerätään koko alustan laajuudelta yhteen toimituspakettiin ja toimitetaan yhdessä erässä postituspalvelulle keskiviikkoisin. Älykkään data-matrix koodituksen ansiosta kirjeet automaattikuoritetaan uskomattomalla tehokkuudella, jolloin inhimilliset virheet jäävät postitusprosessista pois. Tästä hyötyy kaikki osapuolet sekä taloudellisesti että prosessin tehokkuudessa! Tiedotepohjat ovat tietenkin käytettävissä myös kirjepostin kanssa.


Viestintämoduuliin on lisätty taloyhtiön rappukäytäviin toimitettavviin yleistieto-leafletteihin automaattiluonti, johon järjestelmä kokoaa automaattisesti tiedot taloyhtiön yhteystyökumppaneista ja muusta tärkeästä informaatiosta. Isännöintitiimi voi päivittää taloyhtiön perinteisen rapputaulun tiedot helposti ja vaivattomasti, yhdellä napin painalluksella.

   

Laskutusmoduuli on ensimmäinen askeleemme kohti taloyhtiön taloushallintomoduuleja. Laskutusmoduuli kerää automaattisesti kaikki palveluiden käytöstä (esimerkiksi postituspalvelu) syntyvät kulut ja luo niistä siirtotiedoston, jonka voi helposti syöttää kirjanpito-ohjelmaan. Laskutusmoduuli mahdollistaa sen, että järjestelmä tuottaa yksityiskohtaisen tarkkoja raportteja esimerkiksi postikuluista. Enää isännöitsijän ei tarvitse laskea excelissä tai arvioida lähetettyjen kirjeiden määriä. Isännöintitoimisto voi myös itse päättää tarjoamiensa palveluiden hinnoittelusta.

 

Tehtävienhallintaa jatkokehittettiin käyttäjäpalautteen perusteella ja lisättiin dokumenttien liitosmahdollisuus sisäisiin muistiinpanoihin sekä sähköpostikuittauksiin.

 

Julkaisu piti sisällään myös käyttöliittymä-, käännös- ja pieniä bugikorjauksia.

 

Lisätiedot:

 

Tomi Salo

Kehitysjohtaja, Avaa Solutions Oy

www.avaa.io

tomi.salo@avaa.io

  

Avaa.io 1.6 kuukausipäivitys on julkaistu

30.10.2020 klo 21.00

Avaa.io kehittyy jatkuvalla kehitystyöllä ja kuukausittaisilla julkaistavilla päivityksillä. Päivitykset tulevat isännöitsijän työkaluihin ja web-sovellukseen käyttöön automaattisesti. Mobiilipuolelle päivitykset voi ladata applikaation sisäisellä taustapäivitystoiminnolla, tai vaihtoehtoisesti sovelluskaupan kautta.

 

Viime kuukauden kehitystyön tulokset julkaistiin nyt 1.6 versiossa. Näkyvin uusi ominaisuus on isännöitsijöiden kovasti toivoma iso haku-toiminto. Iso haku-toiminnolla isännöintitiimi pystyy hakemaan omista taloyhtiöistään vaivatta tietoa niin perustiedoista, tehtävistä, henkilöistä kuin dokumenteistakin. 

 

Tehtävähallintaan julkaistiin lisää ominaisuuksia. Nyt isännöintitiimillä on mahdollisuus tehdä toistuvia tehtäviä ja valita milloin toistuvuus aktivoituu. Toistuvuuden lisäksi on mahdollisuus asettaa deadlineja tehtäville. Isännöintitiimin esimiehelle on mahdollisuus tehdä massana tehtäviä usealle henkilölle tai taloyhtiölle kerralla. Web-lomakkeiden yhteensopivuutta erilaisiin web-sivupohjiin parannettiin.

 

Tiedotusmoduuliin lisättiin mahdollisuus sisällyttää useampi liite tiedotteeseen aikaisemman yhden sijaan. Tiedotteen voi edelleen tehdä ilmoitustaulun, sähköpostin ja SMS-viestin kautta. Tietodotusmoduulin kautta voi nyt myös tehdä tiedotteita rappukäytävä-, tilatyyppi- ja rakennuskohtaisesti.

 

Käyttäjähallinnan sujuvuutta jatkokehitettiin ja sujuvoitettiin edelleen käyttäjäpalautteen perusteella.  

 

Taloyhtiöiden tietojen tuontimahdollisuuksia parannettiin ja datalaadun tarkastusprosessia jatkokehitettiin ennestää. Avaa.io tarjoaa mainion datantarkastusmekanismin Asrek-vientejä silmällä pitäen.

 

Julkaisuprosessien sujuvuutta parannettiin luomalla taustajärjestelmään erillinen julkaisutiedot moduuli.

Tämä mahdollistaa Avaa.io:n sujuvan päivittämisen myös isossa mittakaavassa.

 

Laskutusmoduulin beta-versio julkistettiin rajatun ryhmän testikäyttöön.

 

 

Mobiilipuolella sovelluksen ydintoimintoja päivitettiin vastaamaan uusimpia Googlen ja Applen vaatimuksia, sekä tehtiin parannuksia tehtävien käsittelyyn, rekisteröitymiseen ja kommunikointiin. 

 

Julkaisu piti sisällään myös vähäisiä käyttöliittymä-, käännös- ja bugikorjauksia.

 

Lisätiedot:

 

Tomi Salo

Kehitysjohtaja, Avaa Solutions Oy

www.avaa.io

tomi.salo@avaa.io

  

Syyskuun kuukausipäivitys 

 1.10.2020 klo 16.00

Avaa.io kehittyy jatkuvalla kehitystyöllä ja kuukausittaisilla julkaistavilla päivityksillä. 

 

Päivitykset tulevat isännöitsijän työkaluihin ja web-sovellukseen käyttöön automaattisesti. Mobiilipuolelle päivitykset voi ladata applikaation sisäisellä taustapäivitystoiminnolla, tai vaihtoehtoisesti sovelluskaupan kautta. Suuremmat mobiilipäivitykset vaativat sovelluskauppajulkaisun ja nämä ovat julkaisutiedoissa korostettu.

 

Tässä julkaisussa isoin parannus on uusi Henkilövirta-moduuli. Tämän moduulin avulla taloyhtiöiden henkilöiden liikkuvuuden hallinta on tehty helpoksi isännöintitoimistolle, ja asunto-osakkeiden omistajat voivat omatoimisesti hallita asuntojensa asukkaita. Asukas ja muut luettelot päivittyvät tietysti reaaliajassa. Tämä helpottaa kiinteistösihteereiden työtä huomattavasti, kun joka muuttoilmoitusta ei tarvitse manuaalisesti kirjata isännöintijärjestelmään.

 

Henkilövirta-moduulin yhteydessä taloyhtiökäyttäjien rekisteröintipolkua suoraviivaistettiin ja selkeytettiin.

 

Suuri parannus on myös Web-lomakkeiden integrointi osaksi tehtävähallintaa. Nyt nettisivuille syötetyistä lomakkeista luodaan isännöintitiimille tehtävät, ja tehtävää on mahdollista delegoida eteenpäin sekä toimiston sisäisesti että ulkopuolelle esimerkiksi kiinteistöhuollolle joko sähköpostilla tai rajapinnan yli kiinteistöhuollon omaan järjestelmään. Kiinteistöhuolto saa kuitattua tehtävät sähköpostista ja omasta järjestelmästään myös Avaa:n suuntaan jolloin tieto kulkee huoltoyhtiön, isännöitsijän ja taloyhtiön käyttäjän välillä sujuvasti. Isännöintitiimi voi valita oletusvastuulliset tehtävätyypeittäin ja näin tehtävät ilmestyvät vain sen henkilön työjonoon joko on joko tehtävän vastuullinen tai seuraaja.

 

Käännös- ja käyttöliittymäparannuksia sisältyy lähes joka päivitykseen, niin tähänkin. Kolmen kielen ylläpitäminen laajassa järjestelmässä on haastavaa mutta järjestelmällisyydellä se onnistuu. Avaa on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, niin isännöitsijöille kuin taloyhtiöille.

 

 

 

Lisätiedot:

 

Tomi Salo

Kehitysjohtaja, Avaa Solutions Oy

www.avaa.io

tomi.salo@avaa.io

Avaa.io on julkaistu! 

Tiedote julkaisuvapaa 1.9.2020 klo 10.00

Isännöintialan startup-yritys julkaisee digitaalisen palvelualustan taloyhtiöasiointiin.

 

Vaasalainen startup-yritys Avaa Solutions Oy tähtää perinteisen isännöintialan toimintatapojen kehittämiseen julkaisemalla älykkään tiedon- ja tehtävänhallintajärjestelmän, joka toimii yhteistyöalustana taloyhtiöille, isännöitsijöille sekä rakennuttajille. Avaa.io-järjestelmän ytimessä on kiinteistöihin liittyvä tieto ja sen tehokas ja läpinäkyvä hyötykäyttö sidosryhmien kesken.

 

”Avaa.io:ta on kehitetty 2 vuotta yhteistyössä suurien ja pienien isännöintitoimistojen sekä yli 250 taloyhtiön kanssa. Olemme onnistuneet tuomaan isännöitsijät, ohjelmistokehittäjät ja taloyhtiöiden edustajat saman pöydän ääreen pohtimaan kiinteistöjen palvelutarpeita. Yhteiskehittämisellä olemme onnistuneet luomaan kiinteistöhallinnan työtä palvelevan järjestelmän, jonka olemme nyt valmiit tuomaan markkinoille.”

Mikko Juusola, Toimitusjohtaja Avaa Solutions Oy

 

”Isännöitsijöillä on kaikki kiinteistöalan tieto käytettävissään, mutta tieto on hajallaan exceleissä, ruutuvihoissa, vanhentuneissa järjestelmissä ja sähköposteissa. Tietoa ei ole pystynyt tehokkaasti käyttämään ja jakamaan, mikä on vaikuttanut myös isännöinnin asiakaspalvelun laatuun. Lisäksi isännöintialalle on tyypillistä säännönmukaisten prosessien poikkeuksen poikkeuksen poikkeukset, mitkä ovat teknisestä näkökulmasta suuri haaste. Olemme määrätietoisella kehitystyöllä ja jatkuvalla iteroinnilla saaneet luotua Avaa.io:sta kiinteistöalan sidosryhmiä kokonaisvaltaisesti palvelevan alustan. Vastaavaa palvelukokonaisuutta ei ole aiemmin ollut olemassa.”

Tomi Salo, Kehitysjohtaja Avaa Solutions Oy

 

”Viime vuoden Slush-tapahtumassa kävi selväksi, että kiinteistöjen palvelutarpeet ovat muualla maailmalla samat kuin Suomessakin. Suomessa tilanne on jopa hyvä ammattimaisen isännöinnin ansiosta verrattuna muuhun maailmaan. Avaa.io toimii tällä hetkellä kolmella kielellä ja on valmis myös kansainväliseen levitykseen, johon tähtäämmekin tulevaisuudessa”.

Jani Neulaniemi, Myyntijohtaja Avaa Solutions Oy

 

Lisätiedot:

 

Mikko Juusola

Toimitusjohtaja, Avaa Solutions Oy

www.avaa.io

+358 50 4122132

mikko.juusola@avaa.io

Yhteistyössä kanssamme muun muassa:

AVAA.IO - Älykästä tiedon- ja tehtävienhallintaa

Avaa.io on älykäs kiinteistön tiedon- ja tehtävien hallinta-alusta tehokkaaseen tiedon jakamiseen ja hyötykäyttöön eri sidosryhmien kesken. 

Taustaltamme löytyy yli 30 vuotta isännöinnin, ja taloyhtiöiden taloushallinnon, sekä yli 10 vuotta ohjelmistokehityksen kokemusta, yhdistettynä ennakkoluulottomaan intohimoon uudistaa toimialaa

Ota Suora yhteys

Jani Neulaniemi

Asiakkuuspäällikkö

  • +358 50 553 9833
  • jani.neulaniemi@avaa.io

Tai lähetä viesti

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaehtomme.